BOSPERCEEL STRIJP T

De strook bosgrond aan de westzijde van Strijp T leent zich bij uitstek voor de introductie van het MDLX bouwconcept in Eindhoven. De duurzame, volledig circulaire en technologisch vernieuwende manier van bouwen en denken sluit in sterke mate aan bij de grondbeginselen van Strijp T.
Voor het perceel wordt de volgende strategie voorgesteld. De bestaande groenstructuur wordt hersteld met aanplant van nieuwe toekomstige hoofdbomen, ter herstel en versterking van de ondergrondse mycorrhiza. De bestaande groenstructuur wordt strategisch uitgedund zodat de resterende moederbomen weer ruimte en licht krijgen om te volgroeien. Het gekapte hout wordt verwerkt tot bouwcomponenten, zoals ook bij de produktie in Duitsland gebeur t door selectieve kap van lokaal bos.
Met de MDXL bouwcomponenten wordt een ‘zero impact’ bouwsysteem geplaatst, rondom en door de aanwezige bomen. De fundering is licht en heeft minimale impact op het terrein. Daardoor kan om de bestaande bomen heen gebouwd worden. De units zweven als het ware iets boven de grond waardoor geen ingrijpende aanpassingen aan bodem en begroeiing nodig zijn. De bomen bieden schaduw en natuurlijke koeling en zorgen tevens voor frisse lucht. Hemelwater wordt opgevangen door de groene daken en vertraagd afgevoerd naar de bodem. Tevens, na filtrering en zuivering, te gebruiken als spoel- en/of drinkwater.
De units worden met elkaar verbonden door zwevende houten vlonders en terrassen, een pad vormend tussen de bomen. Het bosperceel is autovrij. De MDLX gebouwen bieden huisvesting voor o.a. innvotieve technische bedrijven, horeca, vergaderfaciliteiten, kortom alles wat passend en versterkend is voor de filosofie van het gebied.
De MDLX gebouwen vormen ‘plukjes’ bebouwing in het groen, de gebouwdelen worden onderling verbonden met boven het groen zwevende terrassen en looppaden.
De MDLX gebouwen kunnen groeien, krimpen en van nieuwe componenten worden voorzien gedurende de gebruiksduur van de units. Op lange termijn kunnen de MDLX units weer verplaatst worden naar een nieuwe bestemming, zodat het bosgebied weer teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke toestand. Een permanente invulling, in synergie met het bos, is ook mogelijk.
De bebouwing is 1 tot 2 laags. Parkeergelegenheid is voorzien op het naastgelegen parkeer terrein. Servicing van de units vindt plaats via de aanwezige infrastructuur.