MDLX BV is opgericht door DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates, Verhoeven Timmerfabriek, SIDstudio en Van der Wildt Management Services. Het MDLX team heeft alle expertise in huis om het gehele traject van ontwerp, constructie, productie, montage en projectmanagement op industriële wijze optimaal op elkaar af te stemmen. Alle traditionele disciplines onder 1 noemer zonder het tijdverlies en de (financiele) risico’s die bij een conventionele bouw aan de orde zijn.

STATE-OF-THE-ART DESIGN
De architectonische ontwikkeling en uitwerking is in handen van DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates. Het bureau, opgericht door architecten Bas den Older en Florentijn Vleugels, bestaat sinds 2010 en is gespecialiseerd in modulair industrieel ontwerp en hoogwaardige woningbouw, waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste technieken in CGI en BIM.

HIGH END ENGINEERING
Arjan Habraken en Tom Godthelp van SIDstudio zijn betrokken bij de ontwikkeling van MDLX als constructief ontwerpers. Zowel het frame van knopen, balken en kolommen als de bij het systeem behorende vloer-, dak- en geveldelen zijn onderwerpen van onderzoek. Tevens vindt onderzoek plaats naar de constructieve eigenschappen van de gebruikte materialen, mede in relatie tot brandveiligheid. De constructieve oplossingen van het systeem zijn op haalbaarheid getest in het onderzoekscentrum van de TU Eindhoven, waar Arjan als Universitair Docent aan verbonden is.

INDUSTRIËLE PREFABRICAGE

Productie van de MDLX-bouwcomponenten vindt plaats in de modern geoutilleerde fabriek van VERHOEVEN TIMMERFABRIEK, geleid door Peter Verhoeven. Met kwalitatief hoogwaardig, duurzaam lokaal geproduceerd hout worden de elementen zoals balken, kolommen en vloeren voor het MDLX bouwsysteem geproduceerd.

KLANTGERICHT MANAGEMENT
Harbert van der Wildt van Van der Wildt Management Services richt zich vanuit het project- en procesmanagement op de financiering, de marktwerking, circulariteit en het uitvoeringsproces. Vanuit de overtuiging dat circulair en modulair bouwen de toekomst heeft en het daaraan gerelateerde proces anders kan en moet,  wordt gewerkt aan het continu verbeteren van de efficiency qua transport, opslag en montage. Onderzoek naar de circulariteit en terugneembaarheid van het gehele MDLX bouwsysteem wordt gedaan vanuit zowel de huidige als de toekomstige markt.